ساعت:

7:30 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

بورنگ: توسعه متعادل منطقه اي توأم با فرهنگ؛ يكي از اهداف توسعه پايدار

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: شناخت نارسايي ها و اصلاح آنها و توسعه متعادل منطقه اي با توجه و تمركز بر مناطق کمتر برخوردار، يكي از اهداف توسعه پايدار و طریقی برای توزیع عادلانه خدمت جهت قرارگرفتن شهر در مسیر توسعه متوازن است.

 

 

 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در جلسه هم اندیشی با کارشناسان عمرانی و فرهنگی و خدماتی این نهاد، با تأکید بر اینکه؛ توسعه زیرساخت‌های عمران شهری نقش مهمی در امر فرهنگ دارد، بیان نمود: پایه و اساس توسعه مدیریت شهری در درالملصین شیروان، فرهنگ  می دانم و شهرداری از آموزش گل و گیاه و فضای سبز و عمران شهری، تا بحث ایجاد مساجد در چهار بوستان عمومی و سایر مباحث فرهنگی و اعتقادی، اقدامات زیادی انجام داده است، که علاوه بر تشکر از دست اندرکاران تحقق امور فرهنگی در این مجموعه، بر خود می بالیم که فرهنگ و عمران و خدمت را در یک مسیر قرار داده ایم.

 

 

سکاندار مدیریت شهری ادامه داد: اگر شهر را مجموعه‌اي مركب از عوامل طبيعي، اجتماعي و محيط هاي ساخته شده توسط انسان كه در آن جمعيت ساكن متمركز شده و جمعيت در اين مجموعه به طور منظمي درآمده و آداب و رسومي را براي خود ابداع كرده اند، تعريف شده تلقی نماییم و شهرسازي را نيز مطالعه، طرح ريزي و توسعه شهرها با در نظر گرفتن احتياجات اجتماعي و اقتصادي تعريف شده بدانیم، به طور طبيعي در فرآيند طراحي هر شهر و توسعه شهرنشيني نيز در قالب اين تعاريف و با اقتضائات زماني و مكاني هر منطقه اي قابل تعريف است. در اين بين توسعه شهرنشيني و برنامه ريزي شهري بر اساس جمعيت، تاريخ شكل گيري و آداب و رسوم آن مردم شكل مي گيرد، پس شناخت نارسايي ها و اصلاح آنها و توسعه متعادل منطقه اي با توجه و تمركز بر مناطق کمتر برخوردار، يكي از اهداف توسعه پايدار و طریقی برای توزیع عادلانه خدمت جهت قرارگرفتن شهر در مسیر توسعه متوازن است.

 

 

بورنگ افزود: گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم در حوزه  گردشگری نزد ارکان مدیریت شهری است. توسعه گردشگری شهری با ارتقای ابعاد کمی و کیفی با حداکثر بازده، یکی از مهم ترین فعالیت های عمده مدیریت شهری در زمان حاضر با محوریت توسعه عادلانه خدمت به مردم می باشد.