ساعت:

8:57 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

تبریک شهردار شیروان به عضو جدید شورای اسلامی شهر شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان :جعفر بورنگ “شهردار شیروان” با ورود محمد زاده به ترکیب شورای اسلامی شهر شیروان ،مراتب تبریک خود را ابلاغ نمود.

 

عظیمی “مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت:نظر به اینکه چاره ساز یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شیروان پس از انتصاب به مدیریت آموزش و پرورش شیروان از سمت خود در شورا استعفاء نمود ،لذا محمد زاده در ترکیب بندی 9 نفره شورای اسلامی شهر شیروان قرار گرفت که در این باب جعفر بورنگ “شهردار شیروان”ضمن آرزوی موفقیت برای چاره ساز در هر عرصه خدمتگزاری به محمد زاده تبریک گفت و با طلب توفیق توام با عزت برای وی و سایر اعضای شورای اسلامی شهر شیروان ،به همدلی ،همفکری شهرداری و شورا تاکید و به تقویت متقابل آن اشاره نمود .