ساعت:

8:50 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

تعدیل نیروی کارگری شهرداری شیروان،روی میز شورای اسلامی شهر قرار ندارد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ حقوق كار با فلسفه حمایت از طبقه كارگر و در جهت ايجاد تعادل و از بين بردن «نا برابري ها» با تدابير لازم، گام هايي در جهت ثبات و امنيت شغلي كارگران بر می دارد و آنچه كه هم اكنون تحت عنوان قانون و مقررات بين كارگران و كارفرمايان حكمفرماست، حاصل اين تلاش ها مي باشد.

عباس کاظمی نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان بیان داشت: ارکان مدیریت شهری شیروان اعم از شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان؛ از هیچ کوشش و اقدامی در راستای تأمین ثبات شغلی نیروهای شاغل در شهرداری دریغ نمی ورزد و برای امنیت شغلی کارکنان، چترهای حمایتی خود را گسترده و در این باب؛ امعان نظر ویژه ای دارد.


کاظمی افزود: از همین روست که؛ حقوق كار با فلسفه حمایت از طبقه كارگر و در جهت ايجاد تعادل و از بين بردن «نا برابري ها» با تدابير لازم، گام هايي در جهت ثبات و امنيت شغلي كارگران بر می دارد و ماهيت «حمايتي بودن» قانون كار ايجاب مي كند كه براي امنيت شغلي كارگران مؤلفه هائی را مشخص كرده و تجاوز به آنها را كه از حقوق بنيادين و اساسي هر فرد محسوب مي شود، منع نمود و به خاطر اهميت زياد«امنيت شغلي كارگران» در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون كار كشورمان، هر اقدامی را صورت داد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان ادامه داد: چندی است که شنیده ها حاکی از فرافکنی گروهی انگشت شمار با موضوع القاء خلاف واقع وجود بحث تعدیل برخی از نیروهای کارگری شهرداری شیروان می باشد، که ضمن رد این اکاذیب، ذکر این نکته بی بهره نخواهد بود که این مقوله واهی، در اندیشه شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان با وصف مطروحه نمی باشد و در هیچ یک از جلسات شورای اسلامی شهر، روی میز بررسی قرار نگرفته است.

عباس کاظمی اظهار داشت: امنيت شغلي علاوه بر جنبه هاي فردي آن، داراي جنبه اجتماعي نيز مي باشد و تأمين يا عدم تامين آن مي تواند بر جامعه اثرات(سازنده) و يا بر عكس(مخرب) داشته باشد. يعني اينكه امنيت شغلي كارگران(به عنوان قشر عظيم جامعه)، به امنيت اجتماعي جامعه كمك كرده و صلح و آرامش را براي جامعه به ارمغان مي آورد. درك بهتر اين نكته زماني روشن مي شود كه ببينيم عدم تأمين امنيت شغلي چه آثاري براي جامعه بر جاي مي گذارد. و در نتيجه آن، بيكاري و نارضايتي آن ها مي تواند چه پيامدهايي براي اجتماع داشته باشد .از اينجاست كه اين مسئله خصيصه اجتماعي پيدا مي كند و مي تواند بر مسائل اقتصادي و حتي سياسي تاثير بگذارد و لذا هميشه مسئله كارگران و امنيت شغلي آنها مورد توجه دولت ها و به تبع آن مدیران بوده است.

این مقام مسئول در پایان ابراز اميدواری نمود که: عزیزانی که در نشر این چنین اکاذیبی و بطور غیرمستند اقدام می نمایند و ان شاءالله و چه بسا؛ سوء نیتی هم ندارند، خوی و خصلت هایی خود را ناآگاهانه به دیگران القاء ننموده و تعارض ها و ستیزهای درونی خود را به دنیای خارج نسبت ندهند و رعایت مفاد بند – ز – ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز لحاظ اصل چهل و چهار قانون اساسی را با مبحث تعدیل نیرو تداخل ننمایند. زیرا در زندگي سازماني؛ امنيت شغلي از جمله مسائلي است که کارکنان سازمان ها را به خود مشغول مي کند و بخشي از انرژي رواني و فکري سازمان صَرفِ اين مسئله مي شود و مجموعه حال مدیریت شهری شیروان بعنوان مهم ترین دغدغه وظیفه ای خویش درصدد این است که کارکنان از اين بابت به سطح مطلوبي از آسودگي خاطر دست يابند و با فراغ بال، حداکثر توان و انرژي فکري و جسمي خود را دراختيار سازمان قرار دهند و سازمان نيز کمتر دچار تنش هاي انساني گردد.