ساعت:

7:54 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

تقدیر مردمی از ارکان مدیریت شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان مردم قدر شناس شیروانی از اعضای شورای اسلامی شهرو شهردار شیروان تقدیر کردنند.


 

اریان فرد روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان در این باره گفت با توجه به مشاهدات مردمی در تزیئنات بی سابقه شهر شیروان و نصب المان های مختلف در میادین،بلوار ها و پارک های سطح شهر در ایام نوروز امسال و تطبیق آن با بسیاری از شهر ها که در مسیر سفر خود مشاهده کرده بودنند شیروان را شهر نمونه در تزینات شهری دانسته و در این جهت با ارسال پیامک ،تماس با سامانه 137 و نصب بنر در میادین شهر از اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان تقدیر کردنند .اریان فرد در ادامه از مردم فهیم و قدر شناس شیروانی برای این عمل که به مصداق بیان شریف من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق صورت گرفته تشکر نمود .