ساعت:

4:46 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1403

شهرداری شیروان

تقدیر مردمی از شهرداری شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در ستون حرف مردم روزنامه خراسان شمالی مردم بیستم مهرماه 1393 ،شهرداری شیروان مورد تقدیر واقع شد.


عقیل آریان فرد-مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان به درج تقدیرنامه ای مردمی از شهرداری شیروان به شرح تصویرخبر داد.

 

 

 

متن پیامک شهروند:

شهرداری شیروان در زیباسازی محیط پارکها سنگ تمام گذاشته است که جای تقدیر دارد.