ساعت:

18:06

تاریخ:

28 دی 1400

شهرداری شیروان

تقدیر معاون بهداشتی و سرپرست مرکز بهداشت شیروان از پرسنل کمیته اتلاف

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ،دکتر قاسمعلی ابراهیم زاده معاونت بهداشتی و سرپرست مرکز بهداشت شهرستان شیروان طی نامه ای از بورنگ شهردار شیروان تقدیر و از ایشان خواست تا از پرسنل خدوم آن شهرداری که در کمیته اتلاف فعال میباشند تقدیر نماید .


بورنگ دستور تقدیر از این پرسنل را صادر نمود.