ساعت:

4:23 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جعفر بورنگ: تمهیدات برای رونق ساخت و ساز در دستور کار تقدیم به پارلمان محلی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: ارکان مدیریت شهری در راستای رونق ساخت و ساز و نمود زیبایی منظر شهری با محوریت بلوار اصلی شیروان و برخی نقاط دیگر، نیز تشویق شهروندان و سرمایه گذاران برای اخذ پروانه های ساختمانی، تمهیدات مناسبی اندیشیده است.

 


 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” از اتخاذ تمهیداتی برای رونق ساخت و ساز و نمود زیبایی منظر شهری به عنوان پیشنهاد جهت ارائه به شورای اسلامی شهر شیروان خبر داد و گفت:اینکه با وجود شورا‌ها، تصمیمات به صورت میدانی و محلی و با توجه به نیاز‌های مردم انجام می‌شود و برآنیم که نسخه های جدیدی را مطابق با سند توسعه شیروان را در مباحث عمرانی و خدماتی ابراز نماییم.

 

وی افزود: شهرداری شیروان و شورای اسلامی شهر شیروان برای شهر برنامه، راهبرد و سیاست دارد و تمام فعالیت‌ها را با برنامه‌ریزی پیش می بریم و از اعمال سلایق و اقدامات غیرفنی و بدون مطالعه پرهیز می نماییم.

 

بورنگ گفت: تمهیدات پیش بینی شده، پس از تصویب در پارلمان محلی شیروان و قطعیت یافتن مصوبه واصله، اطلاع رسانی خواهد شد، تا ذینفعان و متقاضیان از مزایای آن بهره مند شوند.