ساعت:

10:48 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جعفر حیدری؛ ممنوعیت تردد امداد خودروهای فاقد مجوز از شهرداری ها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: ساماندهي امداد خودروها، يكي از مصوبات يكصد و دوازدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور بود. امداد خودروها مکلف به صدور پروانه فعالیت از شهرداری ها هستند و بدون مجوز از شهرداری ها، حق تردد به منظور فعالیت امدادی ندارند. نظارت شهرداری ها بر امداد خودروها الزامی است.

 

 

 

جعفر حیدری”مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه” گفت: بر اساس ماده 22 آيين نامه تبصره (1) ماده (31) و (32) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و بند 4 ماده (3) آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوب هيئت وزيران كه در سالهاي 88 و 90 به تصويب رسيده است و ماده (13) آيين نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو، وزارت كشور متولي ساماندهي امداد خودروها در شهرهاي كشور تعيين شده است.

 

وي افزود: بر اساس يكصد و دوازدهمين مصوبه جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور از اين پس صدور پروانه فعاليت براي تمامي امداد خودروها از طريق شهرداري‌ها انجام مي‌شود و هيچ امداد خودرويي بدون پروانه شهرداري حق فعاليت در شهر را نخواهد داشت. تعرفه امداد خودروها نيز بايد به تصويب شوراي اسلامی هر شهر برسد. بر اين اساس شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي شهر مي‌توانند نظارت كافي بر امداد خودروها داشته باشند.

 

 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه؛ ضرورت انجام مطالعات مهندسي ترافيك براي شهرها را از ديگر مصوبات جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور اعلام كرد و افزود: اين شورا در دو جلسه موضوعات مطالعات مهندسي ترافيك و قوانيني كه در مطالعات مهندسي ترافيك شهرهاي بالاي 200 هزار نفر بايد انجام شود را به تصويب رساند كه باب جديدي در مديريت شهري باز مي‌كند.

 

جعفر حیدری؛ تأكيد دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را عنوان نمود که: مطالعات در هفت گروه دسته بندي شده‌اند و شهرداري‌ها موظف هستند اقدامات خود در شبكه معابر، اصلاحات هندسي، مديريت چراغ‌ها، تابلوگذاري‌ها،‌ تغيير جهت در معابر و مديريت پاركينگ‌ها و پارك‌هاي حاشيه‌اي را بر اساس مطالعات انجام شده اجرايي كنند و از انجام اقدامات سليقه‌اي پرهيز كنند. در حقيقت با اين مصوبه تمامي اقدامات شهرداري‌ها پشتوانه مطالعاتي خواهند داشت.