ساعت:

7:26 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

جعفر حیدری: سازمان حمل و نقل و پلیس راهنمایی و رانندگی، مکمل یکدیگرند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: مردم باید بدانند که با احترام به قانون و تبعیت از مقررات ترافیکی در کنار دست اندرکاران امر حمل و نقل و ترافیک باشند، نه در مقابل آنان. مردم ما قابل احترام هستند و آن درصد اندکی که قانون گریزند، باید با آموزش و تذکر و توجه، ملزم به قانون گردند.

 

 

جعفر حیدری”مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه” در جلسه بررسی مسائل ترافیکی شهر شیروان و هم اندیشی سازمان و پلیس، گفت: رعایت حقوق شهروندی و اطاعت پذیری از دیگر فوائد رفع معضلات ترافیکی است و مدیریت حمل و نقل عمومی از طریق مرکز کنترل، یکی از راه های اساسی کاهش و کنترل ترافیک است که با مجهز شدن ناوگان حمل و نقل درون شهری به سیستم gps   و راه اندازی مرکز کنترل، این مهم امکان پذیر می شود.

 

 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه افزود: دستگاههای دخیل باید هماهنگی بیشتری داشته و صلاحیت های ترافیکی از طریق آن ها مورد بررسی قرار گیرد و اینکه سازمان حمل و نقل و ترافیک و پلیس راهنمایی و رانندگی مکمل یکدیگرند.

 

 

 

 

حیدری ادامه داد: شهرسازی هم باید به گونه ای باشد که با ترافیک همخوانی داشته باشد. اصلاح رفتار رانندگان، اطلاع رسانی مطبوعات و صدا و سیما از جمله مباحثی است که در ارتقا فرهنگ ترافیک اثرگذار است و مجموعه مدیریت شهری شیروان هم در راستای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی ترافیک تلاش می کند و بر نسل آینده ساز جامعه، دقت بیشتری دارد.