ساعت:

7:31 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

جعفر حیدری: مطالعه در امر حمل و نقل و به هنگام سازی ادواری آن؛ راهبرد اصلی سازمان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: اولین جلسه هیئت مدیره سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان با محوریت ارائه گزارش عملکرد سال 94 و نیز گردآوری برنامه های پیش روی و در دستور کار قراردادن امور تدوین شده، برگزار شد.

 

 

 

جعفر حیدری”مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه” ضمن آرزوی سالی پربار از سربلندی برای خدمتگزاران نظام مقدس اسلامی در هر مسندی با ارائه گزارش عملکرد سازمان در سال 94، بیان داشت: در راستای حقوق شهروندی و آرامش و آسایش شهروندان، امور را تدوین می نماییم و بررسی امور ارباب رجوع را برای حل سریع آن یا در حداقل زمان ممکن در برنامه داریم.

 

حیدری ادامه داد: زمان جوابگویی به درخواست های اشخاص را کاهش داده ایم، مسائل مربوط به شرکت های حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را بررسی می نماییم، تاکسی متر را برای صیانت از حقوق راننده و مسافر در دستور کار جدی اجرای صحیح داریم، احداث دوازده باب واحد تجاری را برای تأمین درآمدهای پایدار در برنامه داریم و برای توسعه پتانسیل های وظیفه ای و خدماتی، جذب سرمایه گزار را هدف در برنامه ها داریم. راه اندازی سامانه 133 هم از دیگر اقدامات سازمان بوده که تاکسی بی سیم هم مورد استفاده در ناوگان حمل و نقل درونشهری می باشد.

 

 

مسعود الهی”رییس هیئت مدیره سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه و معاون شهرداری شیروان” نیز در این جلسه اظهار داشت: اولویت کارها باید خدمت به مردم باشد و امور ارباب رجوع باید تا سرحدامکان سریع اجابت گردد. اقدامات سازمان به سوی سازمان الکترونیک پیش رود.

 

رییس هیئت مدیره سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان افزود: امروزه ترافیک در شهرها به معضل فراگیر تبدیل شده و ارکان مدیریت شهری شیروان علی رغم اینکه راسا نسبت به احداث پارکینگ طبقاتی در هسته مرکزی شهر می نماید، اما از فرد یا افرادی که در زمینه احداث پارکینگ عمومی برای خودروها اقدام نماید، در حدود وظایف؛ حمایت و مساعدت ویژه ای را اعمال خواهد کرد.