ساعت:

9:01 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جعفر حیدر ی: ثبت نام کارت سوخت خودروهای باری درون شهری و روستایی تمدید شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : مهلت ثبت نام دریافت کارت های سوخت برای خودروهای باربر درون شهری و روستایی تمدید شد.

 

جعفر حیدری مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری شیروان در این باره گفت : باتوجه به اینکه از ابتدای سال 94سوخت گازو ئیل براساس میزان کارکرد خودرو های فعال در زمینه حمل و نقل بار و مسافر (درون شهری و روستایی ) توزیع می گردد از فعالان در این عرصه خواست جهت دریافت کارت هوشمند سوخت به سازمان حمل و نقل مراجعه نمایند.

 

حیدری در ادامه: با تاکید بر لزوم ساماندهی کارت های سوخت و صدور کارت های سوخت جدید برای خودرو های بار بر(وانت بار ،نیسان،مزدا،کامیونت و…) درون شهری و روستایی نیزافزود فرصت ثبت نام برای متقاضیان در یافت کارت های سوخت تمدید شد حیدر ی از تمامی متقاضیان صدور کارت سوخت وسایل نقلیه باربر درون شهری و روستایی خواست با مراجعه به این سازمان تا تاریخ 20/2/94 نسبت ابطال کارت سوخت های قدیمی و صدور کارت های جدید مبادرت نمایند.