ساعت:

6:25 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و بیست و دوم 94/04/2 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و بیست و دوم 94/04/2 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت13 با تلاوت الله مجید شروع و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-   در پاسخ به درخواست شهروند ز.ط در خصوص هزینه های کفن و دفن همسر مرحومش ح.ش در جلسه مطرح شد   و مقرر شد 30%بخشودگی اعطا گردد.

2- در پاسخ به لایحه شماره 9087مورخه 94/4/1 مراتب گزارش عودت می گردد شهردار محترم بگونه ای مدیریت نماید که با پیگیری مجدد حقوق شهرداری و شهروند تفاهم شده پاسخ داده شود.

3- در پاسخ به درخواست د.ص که به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد با اقساط 24ماهه بدهی ایشان پرداخت گردد.

4- در پاسخ به درخواست شهروند جانباز ز که توان پرداخت بدهی خویش را در حال حاضر به شهرداری ندارد مقرر شد فرصت سه ماهه جهت پرداخت بدهی داده شود و در حال حاضر نسبت به چک نامبرده اقدامی صورت نگیرد تا پایان زمان سه ماهه.

5- در پاسخ به درخواست شهربانو ف مبنی بر تعمیر دیوار باغ واقع در شیروان با عنایت به اینکه دیوار گلی بوده و امکان ریزش دارد نسبت به مرمت و تعمیر بصورت اصولی موافقت بعمل آمد.

6- در پاسخ به درخواست آقای و.ص و ع.ا مستاجر تلوزیون شهری با قرارداد دو ساله موافقت واقع گردید ولی در صورت رعایت نکردن تعهدات به شهرداری زمان دوساله ملاک نمی باشد و شهرداری مختار است تصمیمات لازم را انجام ده و سالیانه نسبت به 25%به مبلغ قرارداد افزایش گردد.