ساعت:

10:58 ق.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و بیست و نهم 94/04/16 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و بیست و نهم 94/04/16 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت13 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    نامه شهردار محترم به شماره 10619مورخه 94/4/16 مطرح و پس از تبادل نظر با لیست قیمت های پیشنهادی موافقت بعمل آمد.

2-    نامه شهروند محترم جناب ت در جلسه مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان مقرر گردید به ازای هر سه سال سه ماه از حقوق و سنوات پرداخت گردد.

3-    در خصوص نامه شهردار 8560مورخه 94/3/28 مقرر گردید در خصوص آخرین تعریض چنانچه نیاز جبران خسارت بوده و عمل نشده ،بدلیل عدم امضاء مالک مجدداً بررسی و اقدام گردد.