ساعت:

5:07 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و بیست و یکم 94/03/31 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و بیست و یکم 94/03/31 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت13/30 با تلاوت الله مجید شروع و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

در این جلسه اعضای شورا و شهردار شهر زیارت و اعضای شورای اسلامی شهر شیروان و معاون شهردار حضور داشتند که مسئله انتقال آرامستان از محل حاشیه شهر زیارت به امامزاده یحیی مطرح که مقرر شد کارگروه مربوطه از شورای دو شهر و شهرداریها تشکیل و راهکار مربوطه ارائه نماید.

موضوع بعدی اختصاص زمین در حد دو هکتار از محل آرامستان فعلی شهرداری به گود کشتی نیز مطرح که مقرر شد بازدید انجام در جلسه بعدی با حضور اعضای شورای شهر شیروان و شهردار تصمیم گیری خواهد شد.

2- در خصوص درخواست شهرداری شیروان مبنی بر تخصیص مبلغ سه میلیون تومان جهت اهداء به رئیس شورای فرهنگ عمومی بابت مصرف ایتام در ماه رمضان در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.