ساعت:

10:12 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و سی 94/04/21 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی 94/04/21 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت11 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در خصوص درخواست شهروند ع.ع جهت تمدید زمان چک به شماره 866516 به مبلغ 49000000تومان مقرر شد بر اساس مصوبه شورا اقدام شود تا مشکل شهروند محترم حل شود.

2-    در پاسخ به شهروند محترم آقای ح.س مقرر شد شهرداری محترم در خصوص این درخواستها از شورای شهر بررسی لازم خواهد داشت و مصوبه کلی بابت نامبرده و موارد مشابه لایحه تقدیم شود تا تصمیم گیری شود .

3-    در پاسخ به نامه شماره 10840از سوی شهرداری شیروان و به پیوست نامه شماره 1610590/4/94شهروند محترم مبنی بر نامگذاری پارک چهارراه دفاع مقدس حاشیه رودخانه بنام مرحوم غ.ک مقرر شد نامگذاری در صورتی که ایشان اهداکننده زمین پارک باشند نامگذاری بلامانع است.

4-    در خصوص درخواست هیئت أمنای مسجد النبی شیروان جهت نصب تابلو در ابتدای خیابان ساحلی مقرر شد شهرداری تابلوی استاندارد جهت راهنمایی شهروندان در مکان مناسب نصب نماید.

5-    در خصوص درخواست خانم م.گ کارگر شهرداری در غسالخانه مشغول بکار می باشد و همسرشان مبتلا به سرطان و دارای فرزند معلول می باشندو مبلغ 922000تومان به شهرداری بابت عوارض بدهکار می باشند مقرر شد با اقساط بلند مدت از حقوق ایشان کسر و پاسخ شهروند محترم داده شود.

6-    در خصوص درخواست شهروند محترم خانم گ.ع مقرر شد بدهی به مبلغ 18میلیون ریال در اقساط بلند مدت اخذ گردد تا مشکل شهروند محترم حل شود.