ساعت:

7:28 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و شصت وچهار 94/06/31 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و شصت وچهار 94/06/31 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت17 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    به منظور تامین هزینه تهیه جوایز مراسم منعقده در مساجد سطح شهر از سوی   هیات أمنا و هیات مذهبی مقرر شد از محل بودجه شهرداری مبلغ یک میلیون تومان صورت پذیرد .

2-    در پاسخ به درخواست شهروند م.ر که به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد در صورت پرداخت بدهی ظرف 6ماه بدون کارمزد همکاری گردد. و در غیر اینصورت اقساط با کارمزد تا 24ماه منعی نخواهد داشت.

3-    در پاسخ به درخواست آقای ع.ا مبنی بر اجازه یک واحد تجاری به مساحت 24متر مقرر شد با مجوز یکباب تجاری موافقت گردید .

4-    در پاسخ به درخواست م.ق مدیر مرکز رشد مبنی تامین هزینه های شرکت شهروندان در جلسه استارت آپ ویکند در جلسه مطرح شد و مقرر شد مبلغ یک میلیون تومان جهت برگزاری استارت آپ ویکند مساعدت گردد.

5-    در پاسخ به لایحه شماره 16516 مورخه 15/6/94 در خصوص تعیین نرخ مصالح تولیدی سنگ شکن شهرداری مقرر شد برابر نرخ نامه انجمن صنفی کارفرمایان شن و ماسه خراسان شمالی در سال 94 اقدام گردد.