ساعت:

9:16 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و شصت و یک 94/06/25 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و شصت و یک 94/06/25 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت16 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

درخواست آقای عباس کاظمی مبنی بر استعفاء از عضویت در شورای شهرستان شیروان در جلسه مطرح شد و مورد موافقت اعضای شورای شهر شیروان قرار گرفت و به اتفاق آراء جناب آقای دکتر ارونقی با اتفاق آراء به عنوان نماینده شورای شهر در شورای شهرستان انتخاب گردید.