ساعت:

7:05 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و هشتم 29/02/94 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و هشتم 29/02/94 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم و شهردار محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت15 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-      عطف به نامه شماره 18/ش/ت 3/1/94 شرکت تعاونی تاکسیداران شیروان مقرر شد با توجه به اینکه خدمات شهرداری به تمامی تاکسیداران نمی رسد هرگونه ارائه خدمات بشرط عضویت کلیه تاکسیــداران در شرکت تعاونی می باشد .مراتب جهت عضویت کلیه تاکسیداران در شرکت مذکور و یا تشکیل شرکت تعاونی تاکسیداران جدید که بقیه اعضا را نیز عضو نماید.

2-      در پاسخ به درخواست سرکار خانم طوسی پیرو مصوبات قبل شورای شهر شیروان نسبت به جبران خسارت کوچه 6متری در کمیسیون توافقات وطرح و از هزینه تفکیک کسر گردد.

3-      در پاسخ به لایحه شماره 5274 مورخه 27/2/94شهرداری در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا دوماهه فروردین و اردیبهشت 94 در جلسه مطرح شد و مقرر شد طبق قرارداد منعقده با شرکت پسماند پرداخت بلامانع است .