ساعت:

10:32 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و پنجاه و ششم 94/06/10 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و پنجاه و ششم 94/06/10 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت15 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست ورثه مرحومه گ.م در خصوص هزینه تدفین نامبرده مقرر شد نظر به تنگناهای حاد مالی خانواده مرحومه مشمول 50%بخشودگی قرار گیرند.

2-    در پاسخ به درخواست ح.م و ع.ص که درخواست احداث یک واحد تجاری در قسمت شمالی حیاط ساختمان خویش را دارند مقرر شد پیرو مصوبه قبلی همانند سایر مجاورین پس از دریافت هزینه های شهرداری پاسخ شهروند بلامانع است .

3-    در پاسخ به لایحه شماره 11427مورخه 94/4/24مقرر شد جهت ارتقاء دانش فنی پرسنل مقرر شد تفاهم نامه ای بین شهرداری و اداره فنی و حرفه ای شیروان در خصوص آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری انجام شود و صرفاً 30%هزینه ها و شهریه ها توسط کارکنان و مابقی توسط شهرداری پرداخت گردد.

4-    در پاسخ به درخواست غ.غ مقرر شد مبلغ عوارضات نقدی و تخفیف ایام شامل حال نامبرده صورت گیرد الباقی وجه کمیسیون ماده صد در اقساط 15ماهه اخذ گردد.

5-    در پاسخ به درخواست شهروند ق.ق که درخواست تقسیط عوارض نموده اند مقرر شد در اقساط 18ماهه وصول گردد.