ساعت:

7:56 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و پنجاه 94/06/01 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و پنجاه 94/06/01 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت17 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست آقای ا.ح که نامبرده دارای معلولیت می باشد و قرارداد اجاره ای ماشین پارک کوثر میباشند مقرر شد با توجه به معلولیت از 30%تخفیف بهره مند شوند الباقی اخذ گردد.

2-    در پاسخ به درخواست آقای ر.ق که درخواست تقسیط عوارض شهرداری را نموده است در جلسه مطرح شد و مقرر شد بااقساط بلند مدت طبق لایحه کلی مساعدت گردد.

3-    در ادامه جلسه حاج آقای محمدزاده ریاست اداره اوقاف و کارشناس حقوقی در جلسه رسمی حضور یافتند و در خصوص موارد اختلافی پلاک13و11 مطرح شد و مقرر شد کارگروهی از نمایندگان شورا و شهرداری و اداره اوقاف در اسرع وقت تشکیل و نظریه پیشنهادی به شورا تقدیم گردد و نمایندگان شورا آقایان حسین پور و آريالای عاقل و کاظمی و آريالای ساعدی بعنوان نمایندگان شورا معرفی گردیدند.

4-    در پاسخ به درخواست م.ص که بابت عوارض به شهرداری بدهکارند مقرر شد با اخذ هفت میلیون تومان چک نزد شهرداری دارند مقرر شد با اخذ مبلغ سه میلیون تومان نقداً الباقی با نظر شهردار محترم مساعدت گردد.

5-    صورتجلسه کمیسیون حمل و نقل در جلسه مطرح شد و عیناً مصوب گردید و مقرر شد کپی به فرمانداری ارسال گردد.