ساعت:

3:52 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و چهاردهم 94/03/12 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و چهاردهم 94/03/12 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت17 با تلاوت الله مجید و عرض تبریک بمناسبت نیمه شعبان و عرض تسلیت رحلت حضرت امام(ره) خدمت اعضای محترم شورا آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به نامه شهروندان محترم در خصوص پاساژ قدس به شهرداری محترم اجازه داده شد جهت بررسی و رسیدگی مشکلات این کسبه محترم عین درخواست ضمیمه شود و از نتایج بررسی شورای شهر نیز مطلع گردد.

2-    در خصوص درخواست شهرداری محترم در خصوص کمبود منابع آبی شهرداری قصد خرید قنات معین را به قیمت تقریبی یکصد و چهل میلیون تومان را با واگذاری زمین معوض و قسمتی نقدی نظر شورا به این شرح می باشد که پیشنهاد مذکور بر خرید موافقت می شود بشرط اینکه از کلیه مالکین خرید شود تا بعداً شهرداری رأساً امکان اقدامات عمرانی داشته باشد.

3-    در خصوص درخواست رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیروان به جهت ارسال نامه های مربوط به این کمیسیون که برای تصمیم گیری به ایشان ارجاع گردد در شورا تصمیم گرفته شود در خصوص کمیسیون مذکور و سایر کمیسیونهای شورای شهر جهت تخصصی شدن امور مطابق پیشنهادات عمل گردد.

4-    درخصوص شهروند ورثه مرحوم خ.و مقرر شد به جهت شرایط خانواده متقاضی مقرر شد به میزان 25%بخشودگی اعمال شود.

5-    در خصوص درخواست شهرداری محترم در باره آنالیز حقوق و دستمزد 85نفر از پرسنل سازمان مدیریت پسماند در سال 94 در شورای شهر مقرر شد مقصود از مصوبه مذکور رعایت ضوابط قانونی شهرداری بوده لذا کلیه پرداختهای به پرسنل و اضافه کاری چنانچه قرارداد وجود ندارد و طی اصلاحیه با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و پرسنل اقدام گردد .

6-    در خصوص شهروند محترم خانم ر.ا که مدت 2سال است بدهکار به شهرداری می باشد در شورا مقرر شد با اقساط با اقساط 36ماهه بدون کارمزد پاسخ داده شود.

7-    در جوابیه نامه شهرداری در خصوص کارکنان شهرداری شیروان بدینوسیله مقرر شد1) به کارگرانی که اسامی آنها در لیست آمده است تذکر داده شود تا نسبت به افزایش کارایی خود اقدام نمایند . 2)در مورد سایر کارکنان که در انجام کار ضعف نشان می دهند به شورا جهت تصمیم گیری لازم معرفی گردد. 3)شهرداری شیروان در خصوص نیروها اختیار تام دارد و به اعضای شورای شهر اعلام نموده شد 4)اضافه کاری پرسنل نیز صرفاً بر اساس کارآیی و بازده مثبت اعمال شود.

8-    در خصوص درخواست شهروند محترم آقای ع.ش در خصوص بدهی ایشان به شهرداری در شورا مقرر شد بدلیل وضعیت مالی نامبردهبدهی ایشان با اقساط بلند مدت مساعدت گردد.

9-    در خصوص نامه مرکر آموزش فنی و حرفه ای شیروان مبنی بر تحویل 250متر مربع پازل و به سیمان میزان ماسه و سیمان برآورد گردیده است به مبلغ چهل و یک میلیون ریال در شورا مقرر شد مبلغ 50%اخذ گردد.

10-در خصوص تقدیر و تشکر از جانبازان عزیز و به گروه کوهنوردی جانبازان استان با پرداخت هزینه به مبلغ پنج میلیون ریال جهت همایش کوهنوردی از طرف شهرداری موافقت گردید.

11-در خصوص ورزش باستانی و برای توسعه این ورزش به منظور حمایت این ورزش مبلغ یک میلیون تومان به هیئت پهلوانی و زورخانه ای شیروان پرداخت گردد.

12-در خصوص درخواست شهروند محترم ا.ن که به شهرداری بدهکار می باشد در صورتقرار شد در اقساط18ماهه به شرط پرداخت 1/4(یک چهارم) مبلغ بصورت نقد همکاری صورت پذیرد.

در خصوص درخواست ع.شک مالک واحد مسکونی در شهید نادری8 مقرر شد با عنایت بهوضعیت مالی ایشان در اقساط 36ماهه بدون کارمزد همکاری گردد.