ساعت:

7:29 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و چهل و هفت 94/05/27 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و چهل و هفت 94/05/27 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت15 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست اعضای شورای بوانلو مبنی بر تحویل 15متر ماسه جهت محوطه سازی مسجد در جلسه مطرح شد و موردموافقت بعمل آمد .

2-    در پاسخ به درخواست خانم ز.م مادر شهید که درخواست صدور پایانکار ملک خود باتوجه به اینکه نامبرده گواهی عدم خلاف ارائه نموده است برای ملک مذکور پایانکار دائم صادر شود.

3-    در پاسخ به درخواست برات م.ف که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام ره) می باشد مقرر شد با دریافت 50%هزینه های دست فروشی موافقت فرمایند.

4-    در پاسخ به درخواست ح.ف که بصورت ناگهانی فوت نموده و از توان مالی ضعیف برخوردار است مقرر شد در صورتیکه تحت پوشش کمیته امداد باشد با 50%تخفیف در هزینه ها مساعدت گردد.

5-    مقرر شد جناب آقای محمدزاده قانعی بعنوان نماینده شورا در ستاد مدیریت بحران شهرداری معرفی گردد .

6-    به استناد نامه استاندار محترم به شماره 6494 /1/41 مورخه 11/5/94به شهرداران مبنی بر اینکه فقط تعیین ناظر ساختمانی با سازمان نظام مهندسی می باشد عیناً اجرا شود مقرر شد از ارجاع مالکان به نظام مهندسی بجز تعیین ناظر خودداری گردد و با عنایت به اینکه کلیه مسئولیتهای قانونی برعهده ناظر می باشد الزام مالکان جهت تعیین مجری خودداری گردد.