ساعت:

5:01 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و چهل و چهارم 94/05/18 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و چهل و چهارم 94/05/18 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت30/18 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) وبحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    درخصوص نامه شماره 13518 در خصوص جذب نیروی انسانی از طریق آزمون مقرر شد احتراماً به حفظ نیروهای قراردادی فعلی که اغلب شرایط سنی آنها نیز با مجوز استخدام اخیر مطابقت ندارد و اینکه متحمل است نیروهای جدید و غیر بومی و فاقد تجربه قبول شوند   لذا فعلا ردیف 3و7و9و19اعلام شود و ضمناً چنانچه توضیح دیگری است به شورا سریع ارسال گردد.

2-    در خصوص درخواست خانواده ورثه ع.م با عنایت به اینکه انتقال از نام یکی از وراث که سهم کمتری دارند به نام وارث لذا بدهی ایشان در حساب ملک گذاشته شود و با اخذ تعهد پاسخ انتقال سند داده شود و در مراجعه بعدی از آزاد شدن دارائی مرحوم اخذ گردد.

3-    در پاسخ به ورثه جانباز مرحوم ر.ک که به رحمت الهی رفته اند مقرر شد کلیه هزینه های کفن و دفن ایشان (جانباز محترم) بصورت رایگان محاسبه و مبلغ عودت گردد.

4-    در پاسخ شهروندان محترم خصوصاً رانندگان محترم تاکسی مقرر شد گزارش جامعی از نحوه اعلام عمومی واگذاری تاکسی های جدید و اینکه مبلغ جدید واریز نمایند با مسیر فرعی …. و زمان اطلاع رسانی حضور مسئول حمل و نقل در جلسه یکشنبه یا سه شنبه جهت ارائه پاسخ مستند و مستدل به معترضین ارائه گردد.

5-    به منظور تجلیل از سرداران شهید شیروان مقرر شد معابر و مکان هایی که به نام این شهدای والا مقام نامگذاری شده است با همکاری بنیاد شهید و شهرداری نسبت به نصب تابلوهای همراه با تصویر و جمله ای کوتاه از شهدای والا مقام در مکان های نامگذاری شده نصب گردد.

6-    در پاسخ ک.م از شهروندان محترم مقرر شد با توجه به اینکه انتقال به نام خانم ایشان می باشد با اخذ تعهد لازم در حساب ملک گذاشته شود و در مراجعه بعدی اخذ گردد.

7-    احتراماً پیرو مذاکرات متعدد راجع به نحوه پاسخ به محکومیتهای حقوقی (آرای قطعی شده) مقرر شد شهرداری شیروان ضمن پیگیری های حقوقی از مجرای دادگستری ،دیوان و … به منظور پیشگیری از ضرر و زیان مالی تأخیر تأدیه و عواقب بعدی نسبت به پرداخت مبالغ محکوم شده بصورت نقدی،توافقی یا واگذاری زمین و امتیازات پروانه … اقدام نماید . بدیهی است مصوبه مذکور بابت کلیه آراء بوده صرف اطلاع شورای شهر کافی بوده و در هر صورت پیگیری های حقوقی تعطیل نشود و بگونه ای عمل نشود که بهانه ی اقرار شاکیان در قبول خواسته آنها تلقی گردد.