ساعت:

2:41 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و بیست و دوم 94/11/11 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و بیست و دوم94/11/11 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست سرپرست بهزیستی شیروان در خصوص هزینه های جانبی پروانه ساخت آسایشگاه مورد نیاز در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2-    بنا به پیشنهاد کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهرشیروان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده های حقوقی و کیفری مطرح شده در مراجع قضایی مقرر شده در پرونده های ویژه به تشخیص شهردار و با هماهنگی کمیسیون حقوقی از وکلای مجرب استفاده نماید .

3-    در پاسخ شهروند م.ا که درخواست صدور پروانه های ساختمانی به مساحت 140متر در دو طبقه مقرر شد با افزایش 8متر مربع تراکم در هر طبقه موافقت و همکاری شود .

4-    در پاسخ به درخواست م.د که فرزند 5ماهه نامبرده فوت کرده   در خصوص هزینه های کفن و دفن   50% تخفیف اعمال گردد.

5-    در پاسخ به درخواست شهروند ق که تحت پوشش بهزیستی بوده و از بهزیستی نامه آورده است و مبلغ 10میلیون تومان در قالب چند فقره چک سررسید شده به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد به نامبرده فرصت 6ماهه بدون کارمزد تمدید گردد.

6-     در پاسخ به درخواست شهروند آقای ا که درخواست احداث بنا دارد و نسبت به هزینه های خرید تراکم اعتراض دارند با عنایت به اینکه ملک نامبرده به واسطه طرح مسکن و شهرسازی از اختیار نامبرده خارج گردیده است مقرر شد عوارض و پذیره تجاری 15متر اضافه پروانه تجاری به محاسبه و در برابر تراکم مسکونی 30متر بصورت رایگان داده شود.

7-    در پاسخ بهه درخواست شهروند غ.ذ که تحت پوشش کمیته امداد می باشد مقرر شد بدهی نامبرده در اقساط 3ساله( بدون کارمزد )اقدام گردد.

8-    در پاسخ به لایحه شماره 28556-20/10/94 شهرداری در خصوص توافق نامه شهرداری با آقای ب.ج در خصوص تهاتر بدهی خود بابت عوارض و جرائم متعلقه با مبلغ خسارت تعویض در جلسه مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.

9-    در پاسخ به لایحه شماره 30905 -11/11/94 شهرداری و ورثه ع.ج در ابوذر غفاری در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع گردید.