ساعت:

5:14 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و سی و نه 18/12/94 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و سی و نه 18/12/94 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-      در پاسخ به درخواست شهروند ب.م ساکن خیابان کاشانی که نسبت به هزینه ساخت پل در خیابان کاشانی اعتراض دارند مقرر شد در صورتیکه قبلاً پل وجود داشته است و توسط شهرداری تخریب و مجددا ساخته شده است هزینه از شهروند اخذ نگردد.

2-      در پاسخ به لایحه شماره 34518-12/12/94 در خصوص ملک در تصرفی آقای ا.س که درخواست خریداری نموده است در صورت پرداخت نقدی با نظر کارشناس رسمی بلامانع است.

3-      در پاسخ به درخواست معاونت محترم شهرداری جناب مهندس الهی در خصوص پرداخت حق الجلسه ایشان مقرر شد بابت 6ماهه دوم سال 94 به میزان 80ساعت اضافه کار در نظر گرفته شود .

4-      در پاسخ به درخواست شهروند ب.آ که درخواست استفاده از انتهای بن بست اول خیابان جنت 14 به صورت احداث سایبان استفاده بعنوان پارکینگ مقرر شد با توجه به نبود معارض و بابت مجاورین مشکل ساز نمی باشد بهره برداری موقت بلامانع است شهرداری.

5-      در پاسخ به لایحه شماره 35300 – -18/12/94 در خصوص 3مرحله مزایده فروش زمینهای الیاف که با شرایط 50%نقدی و 50% دیگر در یکسال بعد که علارغم سه نوبت اعلام عمومی مورد استقبال واقع نگردیده و کسی شرکت ننموده است مقرر شد در صورتیکه منع قانونی ندارد با همان نرخ مزایده با همان نرخ مزایده 50%نقد و الباقی یکساله بلامانع است.