ساعت:

7:55 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و سی و پنجم 94/12/10 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و سی و پنجم 94/12/10 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 19 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    عطف به درخواست شهروند گ.ق مقرر گردید با تخفیف 30%اقدام گردد.

2-    عطف به نامه شهروند م.ش مقرر گردید با توجه به اینکه لچکی جلوی حیاط مکونی در سند متقاضی قرار دارد مقرر شد چون   مجاور نشین پیش آمدگی دارند واگذاری محل (اجازه ساخت ) بلامانع خواهد بود.

3-    صحبتهایی که راجع به مسائل کاری شهرداری مطرح و مقرر گردید با جدیت بیشتری موارد فرهنگی شهرداری و … پیگیری گردد.