ساعت:

3:07 ب.ظ

تاریخ:

13 اسفند 1402

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و نوزده 94/10/29 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و نوزده 94/10/29 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 19 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    صورتجلسه کمیسیون فرهنگی در جلسه مطرح شد و مقرر شد با حضور رئیس قبلی کمیسیون فرهنگی مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

2-    جلسه کمیسیون فضای سبز 28676-21/10/94 با 9مصوبه در جلسه مطرح شد و با اصلاحات بند8 مقرر شد قسمت گلهای خانم برزگر و سایر متقاضیان مشابه خریداری گردد و طبق استعلام بها و قیمت روز انجام گیرد و سایر بندها مورد تائید واقع گردید.

3-    پیرو نامه شماره 14148دفتر نماینده شهرستان در خصوص تخفیف هزینه کفن و دفن مرحوم ح.ف که به علت ضعف شدید مالی توان هزینه ها را ندارد در جلسه مطرح شد و مقرر شد به میزان 30%بخشودگی اعمال شود.

4-    در ادامه جلسه بخشی از دفترچه عوارض مورد بررسی قرار گرفت.