ساعت:

22:42

تاریخ:

18 بهمن 1401

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و پنجاه و هشت 14/02/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و پنجاه و هشت 14/02/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت20 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-      در پاسخ به درخواست شهروند ا.ن که همسر نامبرده فوت کرده است در خصوص هزینه های آمبولانس متوفی درخواست تخفیف نموده اند در جلسه مطرح شد و مقرر شد با 50%تخفیف لحاظ شود.

2-      مقرر شد در پاسخ به درخواست تعدادی از رانندگان تاکسی های افزایشی در سطح شهر مبنی بر عدم دریافت مبلغ ورود به خطوط اصلی شهر مقرر گردید کلیه تاکسی های افزایشی سال 94 در خطوط فرعی و حاشیه شهر ساماندهی مبالغ دریافت شود.

3-      پیرو مصوبه گذشته راجع به سرویس های بهداشتی با ضمیمه تجاری خیرین مسجد ساز ابلاغی به آن شهرداری یادآوری شود که از اجرای پروژه ها فعلاً پیشگیری و متوقف تا تصمیم نهایی تقدیم شود.

4-      مبایع نامه شهرداری با آقای ا.ز در خصوص تفکیک و تعریض زمین نامبرده در مسیر بزرگراه دفاع مقدس در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

5-      در پاسخ به درخواست شهروند ی که یک مغازه تجاری شهرداری را اجاره نموده است و هزینه های سرمایه ای از قبیل حفر چاه و لوله کشی و سرامیک انجام داده است از محل اجارات نامبرده در طی چند سال تهاتر گردد و مازاد بر هزینه کرد نامبرده وصول گردد.