ساعت:

10:37 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و پنجاه و یک 29/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و پنجاه و یک 29/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت20در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-      توافق نامه و مبایع نامه آقای ا.ز (بند 8صورتجلسه 19/11/94کمیته مشورتی تملک و بازگشایی ) مطرح و مقرر شد از هردو پرونده گزارش جامع به شورا ارسال گردد.

2-      در پاسخ به درخواست انوشیروان صابری ورزشکار رزمی رشته کینگ بوکسینگ جهت اعزام به مسابقات آسیایی لبنان مقرر شد پس از گزارش اداره ورزش و جوانان به شورا و تصویب و تائید شورا تا سقف ده میلیون ریال توسط شهرداری مساعدت گردد.

3-      مقرر شد به منظور زیبا سازی مبلمان شهری نسبت به خرید 5 ایستگاه اتوبوس جدید و مکانیزه خریداری شود برای محور مرکزی و ایستگاههای قبلی در حاشیه شهر نصب گردد.

4-      مقرر شد همانند سال گذشته به مناسبت روز کارگر و تجلیل از کارگران و پرسنل شهرداری و خانواده های آنان مراسمی در مکانی مناسب برگزار گردد با پذیرایی شام و اجرای جنگ و جوایز .

5-      در پاسخ به لایحه شماره 41824- 29/1/95 شهرداری جهت دریافت تسهیلات از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری و افتتاح حساب در بانک رفاه کارگران در جلسه مطرح و مورد تصویب واقع گردید .

6-      در پاسخ به لایحه شماره 34583-16/1/95 در خصوص درخواست آقای م.خ مبنی بر فروش یک حلقه چاه آب به شهرداری در جلسه مطرح شد و مقرر شد در خصوص میزان آب ،عمق چاه ، میزان مجوز برداشت ،تاریخ اخذ مجوز و نوع اعتبار و …گزارش به شورا تقدیم تا تصمیم نهایی در شورا گرفته خواهد شد.