ساعت:

7:38 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جواد سرایدار: به تخلف اماکن مزاحم شهری رسیدگی می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: کمیسیون مقرر در تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، تعیین ترکیب شد و به تبع انتخاب اعضای این کمیسیون توسط شورای اسلامی شهر شیروان، اماکن مزاحم شهری که مشمول مفاد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها شود، در این کمیسیون طرح و تخلف مزبور رسیدگی می شود.

 

 

 

جواد سرایدار”دبیر کمیسیون مقرر در تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شیروان” گفت: به موجب مصوبه ای از شورای اسلامی شهر شیروان مبنی بر انتخاب سه عضو کمیسیون مقرر در تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، تشکیل جلسات این کمیسیون در دستور کار قرار گرفت و تعداد تخلف احاله شده به این کمیسیون در جلسات متشکله مورد رسیدگی واقع خواهد شد.

 

 

سرایدار به مفاد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها اشاره نمود:

«متن بند 20 ماده 55 قانون شهرداری: جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها کارگاهها گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل ازتصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.»