ساعت:

5:18 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

حضور در مرکز رشد و نوآورری شهرستان

به گزارش روابط عمومی‌شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، محمد محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان، به همراه آقای اسماعیل زاده سرپرست فرمانداری شیروان، در مرکز رشد نو آوری شهرستان حضور یافتند و از قسمت های مختلف این مرکز بازدید و با جمعی از جوانان نخبه و ایده پرداز به گفت و گو پرداختند.

مدیریت شهری شیروان، طی این‌بازدید و گفت و گوها، اعلام کرد : دست یاری به سوی تمام نخبه ها و جوانان شهرم دراز می کنم و از تمام طرح های شما عزیزان جهت تحقق توسعه شهر شیروان استقبال می کند

? ۰۹ اسفند ماه ۱۴۰۰