ساعت:

14:32

تاریخ:

11 بهمن 1401

شهرداری شیروان

حضور فعال شهردار – معاونین ، اعضای شورای اسلامی در برنامه های هفته دفاع مقدس

حضور فعال شهردار – معاونین ، اعضای شورای اسلامی  در برنامه های هفته دفاع مقدس

 


 

به گزارش واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

صبح امروز یکشنبه در نخستین روز از هفته دفاع مقدس شهردار به اتفاق معاونین ، اعضای شورای اسلامی  و پرسنل شهرداری در برنامه های هفته دفاع مقدس از جمله رژه خودرویی  ادارات و نهاد ها ، عطر افشانی و غبار روبی گلزار شهدای گمنام  حضور فعال داشتند.