ساعت:

8:29 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

حقوق بشر؛ ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: حقوق بشر؛ اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صِرفُ انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و احیای كرامت انسان و احقاق حقوق بشر از دیرباز یكی از آرزوهای بشر بوده و هست.

جعفر بورنگ شهردار شیروان و عضو سازمان بین‌المللی شهرداران صلح جهانی ، ضمن گرامیداشت چهاردهم مردادماه” روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی”، اظهار داشت: انسان به كرامت او، هدف و غایت خلقت انسان و … تعریف می شود و باید مراد از انسان، همان مخلوقی باشد كه پیامبران سیمای او را ترسیم كرده‌اند و لذا مبنای حقوق بشر؛ باید كرامت ذاتی انسان باشد و حقوق بشر برابر تعریف پژوهشکده باقر العلوم، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوقی بین المللی است كه در همۀ زمان ها و مكان‌ها از مقام، منزلت كرامت انسانی تمام افراد و یا گروه‌ها، صرفاً به دلیل این كه انسان اند، در مقابل همۀ دولت‌ها حمایت می كند.


شهردار شیروان و عضو سازمان بین‌المللی شهرداران صلح جهانی گفت: انسان در حقوق بشر اسلامی و از منظر قرآن دارای ارزش و کرامت والائی است و بنابراین؛ حفظ موجودیت و کرامت(شرافت ، احترام و بزرگی) وی از مهم ترین مباحث است.

بورنگ افزود: نكته مهم این است كه احترام به آزادی و كرامت انسان، حاصل رشد شعور اجتماعی و وجدان انسان‌هاست.

شهردار شیروان با اشاره به عزت و كرامت انسانی در عرصه سیاسی- اجتماعی؛ ادامه داد: نمود بارزی عزت و کرامت انسانی در عرصه سیاسی – اجتماعی كه عبارت است از بهره مندی از حقوق بشر آزاد و برابر، برای پیگیری سعادت و كمال خویش و رهایی از اسارت دیگران؛ این سعادت در مدینه فاضله حاصل شده و عضویت در چنین مدینه ای حقوق و وظایفی را برای افراد فراهم می آورد كه از آن تعبیر به حق شهروندی می شود و شهروندی عبارت است از؛ برخورداری انسانها از حقوق انسانی الهی فطری كه در هدایت الهی انسان كامل و امام معصوم علیهم السلام حاصل شده و تحت رهبری وی، انسانها با نفی هرگونه بندگی در برابر طاغیان، مشاركت فعال و متعهدانه ای در عرصه زندگی سیاسی- اجتماعی برای زمینه سازی سعادت دنیوی و اخروی خود و دیگران خواهند داشت و همدیگر را به اطاعت و تقرب به خداوند فرا خواهند خواند.