ساعت:

8:13 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

حیدری؛ آغاز طرح نوسازی و بهسازی سطل های پسماند شهری در شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: نظر به فرسودگی برخی از سطل های پسماند منصوب در معابر و من باب تحقق بهداشت عمومی، طرح نوسازی و بهسازی سطل های پسماند شهری از ابتدای آذر 1393، آغاز گردید و تاکنون تعداد بسیاری از سطل های پسماند، تعویض گردید و این طرح بنا به نیازسنجی های انجام شده ادامه دارد.

 

حیدر حیدری”معاونت خدمات شهری شهرداری شیروان” گفت: هر شب کلیه پسماندهای شهری تولید شده توسط شهروندان و مراکز اداری و خدماتی و …، شامل: پسماند تَر و خشک جمع آوری می شوند و سلسله اقدامات در ساماندهی پسماندها نیز در دستور کار قرار دارد. پاکبانان به عنوان یک طیف از کارکنان خدوم شهرداری در ردیف نیروهای ستادی این نهاد عمومی، شبانه روزی به جمع آوری پسماندها اقدام می کنند و می طلبد که مردم هم به موقع و سرساعت اعلامی شهرداری، پسماندهای خود را در معبر قرار دهند.

 

 

معاونت خدمات شهری شهرداری شیروان ادامه داد: سطل ها، هم اکنون در برخی معابر و اکثر پارک های سطح شهر نصب شده بوده و یا نصب شده، ولی به طور کامل و جامع انجام نیست و این طرح ادامه دارد، ولی تحقق کامل این امر، نیاز به فرهنگسازی و همکاری مردمی دارد.

 

حیدری افزود: در برخی موارد دیده شده همشهریان، پسماندها را در کنار سطل ها قرار می دهند و یا حجم انبوهی پسماند در یک سطل گذاشته می شود و حتی دیده می شود، برخی از کسبه؛ پسماند محیط کاری خود را به معبر پرت می نمایند!!؟؟، که امیدواریم مردم نیز در این باب هم همیار و همکار شهرداری، بخصوص پاکبان ها که پدران و فرزندان خودمان هستند، باشند.