ساعت:

7:04 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

حیدر حیدری: اسلام قدیمی ترین حامی طبیعت//فضای سبز شیروان در مسیر سیل توسعه

به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان؛ طبیعت با عناصر گونه گونه، زیبا و دلربایش در نگاه اهالى زمین که هماره چشمى به آسمان و گوشى به نجواى رازناک این عناصر داشته‏ اند؛ مایه آرامش، نشاط، شادمانى بوده است. در این میان، توجه به نگاه عرشى رسول خدا(ص) به این عناصرِ مخلوقِ خداىِ زیبایى آفرین، بى ‏گمان براى ما بسى شیرین، درس‏ آموز و رازگشا خواهد بود.


 

 حیدر حیدری”معاون خدمات شهری شهرداری شیروان”، عمده ترین اهداف حوزه خدمات شهری را در بخش فضای سبز، ايجاد محيط زيست مناسب جهت شهروندان مي باشد و در اين زمينه؛ واحد خدمات شهري مصمم است با حذف نازيباي هاي محيط شهري و برنامه ريزي مناسب و روش هاي پيشرفته، محيط شهري مناسبي را براي شهروندان محترم فراهم سازد. همچنين اين حوزه توانسته است با اتخاذ تدابيري براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق، جمع آوري پسماند و رفت و روب شهر اقدامات مؤثري را انجام داده و موجبات رضایت مندی شهروندان قرار گرفته باشد .

 

 

معاون خدمات شهری شهرداری شیروان، ضمن ذکر اینکه؛ امروزه با رشد جعیت و گسترش شهر نشینی و آلودگی های زیست محیطی بایستی تمهیدات مناسبی اتخاذ کرد که این کار با توسعه فضای سبز امکان پذیر می باشد و واحد فضا ی سبز شهرداری شیروان هم امورات زیربنای را اتخاذ کرده که اهم آنها به شرخ ذیل می باشد:

تهيه و كاشت نهال و گل هاي فصلي و زینتی در معابر و میادین و سایر باکس های شهر

تهيه و حمل كود و خاك مورد نياز

لوله کشی های لازم جهت آبياري به منظور جلوگیری از اسراف و هدر رفت آب

برداشت خاكها و مصالح زايد در باكس ها و تسطيح آن جهت كاشت چمن

هرس فرم درختان و درختچه هاي فضاي سبز در بلوارها و میدان ها

سم پاشي درختان و گل هاي موجود در سطح شهر

آبياری درختان ، نهال ها و ….در فضاها و بلوارهای سطح شهر و ايجاد سيستم شبکه آبياری

تهیه بذر چمن و احیای فضای سبز پارک ها و بلوارهای شهر

 

 

روایت عکس از برخی اقدامات در حوزه فضای سبز: