ساعت:

5:27 ب.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

حیدر حیدری: شهر؛ خانه مشترک ما و پاکبان ها؛ پدران و فرزندان ما

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: خویشتنداری پدران است که گاهی ما از کنار زحمت‌‌های آن ها به راحتی عبور می‌کنیم، بدون این ‌که بدانیم آنها شبانه‌روزی برای امرار معاش حلال خانواده‌شان زحمت می‌کشند. آنها هیچ وقت اهل حرف زدن درباره مشکلات و غرولند کردن، نیستند و به تنها چیزی که فکر می‌کنند، درست انجام دادن کارشان است، بدون آن ‌که اخم به ابرو بیاورند.

 

 

 

حیدر حیدری”معاون خدمات شهری شهرداری شیروان” از زحمات بی منت پاکبان های شاغل در شهرداری ها می گوید و بیان می دارد: مگر شهر، خانه مشترک شهروندان و مردم نیست؟، مگر پاکبان ها، پدران و فرزندان خودمان نیستند؟. پس چگونه است که ما بدون توجه به محیط زیست مان، پسماندهای تولید شده خود را در اطراف خویش به اصطلاح دور می ریزیم و لحظه ای درنگ نمی کنیم و به این فکر نمی نماییم که شهرمان را کثیف و آلوده کرده و زحمت پدران و فرزندان خود را دوچندان می کنیم.

 

 

معاون خدمات شهری شهرداری شیروان افزود: پدران ما، قهرمان زندگی مان هستند، همان پدری که عنوان اش، واژه بزرگی است و ما چه ساده یاد گرفتیم: “بابا نان داد”. غافل از اینکه برای نان دادن او تمام عمر و زندگی اش را در این راه داد و امروز هم، گاهاً فرزندانی از ما در کنار پدران مان، به شغل شریف پاکبان در شهرها مشغول به خدمت به مردم هستند.

 

 

حیدری یادآور شد: چرا حداقل برای احترام به خودمان و نیز حفظ حرمت پدران و فرزندان مان، در حفظ بهداشت و تمیزی شهر و محیط زیست خود، کوشاتر نباشیم؟. پس بیاییم، زحمت پدران و فرزندان خویش در امر نظافت شهر را کمتر نموده و با بسته بندی مناسب پسماندهای تولیدی مراکز سکونتی و کاری و … و به موقع بیرون قراردادن آن و یا قراردادن در سطل های پسماند تعبیه شده در معابر، پاکبان ها را خسته مضاعف ننماییم.

 

 

این مقام مسئول ادامه داد: پاکبان ها در سرما و گرما کار می کنند و علیرغم اینکه؛ صورت و دست ها یشان از ستیغ آفتاب  و سوز و سرمای هوا زمخت و خشن می شود، اما باز زندگی شان کار وکار وکار است، پس حق شان این نیست که با آنان اینگونه که در عکس های ذیل می بینیم، رفتار شود. خودمان را جای آنان فرض کنیم. اگر بر خود می پسندیم، … .