ساعت:

10:16 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

خدمات تاکسی شهری در همه نقاط شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری شیروان تاکسی شهری(تاکسی زرد) ملزم به ارائه خدمات حمل و نقل مسافر درمعابر و شوارع شهر می باشند.

جعفر بورنگ-شهردار شیروان و رئیس شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه-گفت: در راستای تکلیف شهرداری و به تبع آن سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه در نظارت بر ناوگان حمل و نقل درونشهری و حومه و ساماندهی خدمات آن اعم از تاکسی شهری، تاکسی تلفنی، مینی بوس و اتوبوس واحد، در صدد هستیم علاوه بر الکترونیکی نمودن خدمات حمل و نقل در تمام زمینه ها برای بهبود و اصلاح ساختاری در جمیع جهات، بستر نظارت بهتر و ساماندهی مطمح نظر مردم فراهم گردد.


وی افزود: تاکسی شهری(تاکسی زرد) ملزم به ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافر در تمام معابر و شوارع شهر
می باشند و با شمول این موضوع، دیگر موضوعی تحت عنوان خیابان اصلی و فرعی وجود ندارد و خادمین مردم در این ناوگان که منجمله قشر زحمتکش در عرصه حمل و نقل می باشند، می بایست کماکان به نحو احسن به مردم در همه خیابان ها و کوچه های شهر ارائه خدمت نمایند.

بورنگ در پایان از تلاش رانندگان شاغل در حمل و نقل درونشهری و حومه قدردانی نمود و به نصب تاکسیمتر و ردیاب ناوگان حمل و نقل در سال جاری نیز اشاره نمود.