ساعت:

8:20 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

در فضایی سرشار از صمیمت انجام شد،دیدار شهردار شیروان با برخی از افراد کم توان

مهندس احمدی شهردار شیروان همراه با مهندس حسنی و مهندس رشیدی دو عضو شورای اسلامی شهر ، امروز با حضور در مرکز شبانه روزی نگهداری و توانبخشی معلولان ذهنی پسران جواد الائمه با تنی چند از آنها دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امروز یکشنبه هجدهم مهر ماه مهندس احمدی همراه با مهندس حسنی و مهندس رشیدی دو عضو شورای اسلامی شهر شیروان با حضور در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان ذهنی پسر جواد الائمه ( ع ) از نزدیک از این عزیزان دیدار کردند.

این گزارش می افزاید ، طی این دیدار که در فضایی سرشار از صمیمیت انجام شد ، شهردار شیروان ضمن گفت و گو با این عزیزان و نیز دست اندرکاران این مرکز ، از آنها تقدیر به عمل اوردند.

شهردار شیروان در این دیدار با اعلام این مطلب که مدیریت شهری این آمادگی را دارد که با کمک به این مرکز و مراکز مشابه در این انسانی ترین اقدام ممکن نقشی هر چند اندک داشته باشد و از نهادهای مردمی دعوت کرد تا با مشارکت در چنین حوزه هایی اوج احساس نوع دوستی خود را به نمایش گذارده و مرهمی بر زخم های این عزیزان و خانواده های آنها باشند