ساعت:

6:11 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

دیداری جهت همکاری متقابل

? به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان ، دقایقی پیش مهندس رامیار شهردار شهر صفی آباد، در دفتر مهندس احمدی شهردار شیروان، حاضر شده و با وی دیدار و گفتگو کرد.

?در این جلسه راه های همکاری متقابل از جمله استفاده از ظرفیت های دو شهرداری ، به بحث و گفتگو پرداخته شد.

? ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱