ساعت:

7:24 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان با رییس محترم دادگستری و دادستان محترم شیروان به مناسبت هفته قوه قضاییه