ساعت:

12:03 ق.ظ

تاریخ:

5 مهر 1402

شهرداری شیروان

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان با رییس محترم دادگستری و دادستان محترم شیروان به مناسبت هفته قوه قضاییه