ساعت:

5:30 ب.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان با رییس محترم دادگستری و دادستان محترم شیروان به مناسبت هفته قوه قضاییه (2)