ساعت:

6:12 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

دیرکرد عوارض خورو بخشیده می شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری: شهرداری شیروان در نظر دارد بنابر  مصوبه شورای اسلامی شهر به بخشودگی دیرکرد عوارض خودرو مبادرت نمائید.

                        

بورنگ شهردار شیروان گفت : مشارکت مردم و پرداخت به هنگام عوارض توسط شهروندان می تواند شهرداری را در ارائه خدمات شایسته به مردم ولایت مدار یاری نماید وی ادامه در جهت تشویق همشهریان عزیز به پرداخت عوارض تا پایان سال93 تخفیفات مصوب در دهه مبارک فجر ادامه دارد و علاوه بر ان، برابر مصوبه جدید شورای اسلامی شهر جریمه دیرکرد عوارض خودرو نیز شامل بخشودگی می شود که تا پایان سال ادامه دارد.

 

 

 محمد محمد زاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر نیز گفت شهرداری های نهاد های هستند که بیشتر با  مشارکت مردم  اداره می شود و عدم همکاری مردم در این  باب  این نهاد مردمی را در ارائه خدمات به مردم عزیز دچار مشکل خواهد کرد وی در ادامه از مردم خواست با پرداخت  عوارض شهرداری  را در ارائه خدمات یاری نمایند  وی ادامه داد بنابر مصوبه شوورای اسلامی شهر تخفیفات عوارض شهرداری  تا پایان سال ادامه دارد و جریمه دیرکرد عوارض خودرو نیز  شامل بخشودگی می شود .