ساعت:

4:43 ق.ظ

تاریخ:

3 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری شیروان خبر داد:کمک کارکنان این شهرداری جهت رفع مشکل یکی از همکاران خود

محسن برازنده رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری شیروان در گفتگو با روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، از کمک چهل و هفت نفر از کارکنان این اداره جهت حل مشکل یکی از همکاران خود که دچار مشکلات مالی شده است خبر داد و گفت : از آنجا که طبق فرمایش جناب آقای مهندس احمدی شهردار محترم، همه کارکنان شهرداری شیروان عضو یک خانواده هستیم ، وقتی متوجه شدیم یکی از همکاران ما ، دچار مشکلاتی شده است، سریعا با جناب شهردار، موضوع را در میان گذاشتیم که مورد استقبال ایشان هم قرار گرفت و چهل و هفت نفر از همکاران، مبلغ قابل توجهی از حقوق آذرماه خود را به منظور حل مشکل ایجاد شده برای همکارشان اختصاص دادند که شخص مهندس احمدی از اولین افرادی بودند که این اقدام ارزشمند را انجام دادند