ساعت:

7:21 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: توزیع کیسه پسماند و جمع آوری سبزه نوروزی برای عدم آلودگی طبیعت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در راستای تمهیدات نوروزی و جهت استقبال از میهمانان و گردشگران، یکی دیگر از اقدامات شهرداری شیروان، فعال نمودن تیم هایی برای توزیع کیسه پسماند و جمع آوری سبزه های نوروزی از مردم بود، تا در روز سیزده فروردین، طبیعت کمتر دچار آلودگی شود.

 

 

 

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان با بیان اینکه در نوروز امسال پارک ها و بوستانهای شهری آماده پذیرایی از مسافران نوروزی بود، گل آرایی ها و نصب المانهای نوروزی را از دیگر اقدامات شهرداری جهت جلوه آرایی شهر عنوان کرد.

 

وی ادامه داد: در روز طبیعت مطابق روال سال های اخیر، بخاطر اینکه فرهنگ سازی گردد تا مردم و مسافران، پسماند های خود را در دامن طبیعت رها ننمایند، ایستگاهایی را مستقر نمودیم تا سبزه های نوروزی مردم و گردشگران نوروزی را تحویل گرفته و بجای آن به شهروندان کیسه های  پسماند تقدیم گردد، تا در موقع برگشت در لاین مخالف مسیر رفتن به طبیعت، پسماند های خود را تحویل نمایند.

 

آریان فرد افزود: این انتظار می رود تا در سال های آینده، دستگاههای متولی همچون سازمان محیط زیست، همکاری بیشتری را با شهرداری داشته باشند، تا بتوانیم این عمل را بطور بهتری پوشش دهیم و این فرهنگ سازی تنها منحصر به یک سازمان و اداره نگردد.