ساعت:

8:36 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: جلسه شورای سازمان حمل و نقل با محوریت بررسی بودجه 1395

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: جلسه شورای سازمان حمل ونقل همگانی شهر شیروان و حومه با حضور کلیه اعضاء با محوریت بررسی بودجه پیشنهادی سازمان حمل و نقل برای سال 95 برگزار شد.

 

 

 

 

جعفر بورنگ”رییس شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه” با توجه به ضرورت سیر مراحل قانونی بودجه سال 1395 سازمان، گفت: در زمینه سیاست گذاری های کلان حمل و نقل درون شهری شیروان اقدامات مؤثری از قبیل سازماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی تاکسی رانی و مینی بوس رانی در سطح شهر جهت رفاه حال شهروندان و استفاده بهینه از حمل و نقل عمومی، صورت می گیرد.