ساعت:

9:08 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: ستاد بحران شهرداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: با عنایت به اهمیت ایجاد ساختار سازمانی برای اجرای وظایف قانونی شهرداری ها در مراحل چهارگانه مدیریت بحران، همکاری و تعامل با سایر سازمان ها و دستگاه های مرتبط با هدف ایجاد شرایط ایمن و مناسب؛ ستاد بحران شهرداری شیروان تشکیل شد.

 

 

 

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان گفت: جعفر بورنگ”شهردار و رییس ستاد بحران شهرداری شیروان”؛ طی ابلاغ های جداگانه ای و با اجازه حاصله از مفاد بند سه/3 ذیل ماده دو/2 دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها مصوب 19/12/1393 شورای محترم هماهنگی مدیریت بحران کشور که طی نامه شماره 17189 مورخ 15/2/1394 وزیر محترم کشور و قائم مقام رییس شورای عالی مدیریت بحران کشور واصل شده، اعضای ستاد بحران شهرداری شیروان را منصوب نمود.

 

 

شهردار و رییس ستاد بحران شهرداری شیروان اظهارداشت: دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران­ در شهرداری ها به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداری و قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آئین ­نامه اجرایی قانون مذکور و در راستای شرح وظایف سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر حمایت، هدایت و نظارت بر شهرداری­ها و سازمان­های تابعه با بهره­ گیری از تجارب متخصصین و کارشناسان حوزه مدیریت بحران برای اجرا در شهرداری­های کشور تهیه و تدوین شده است.

 

وی افزود: به موجب این دستورالعمل، در راستای ایجاد تعامل درون بخشی و برون بخشی و همچنین برنامه­ ریزی و هماهنگی برای پشتیبانی، تصمیم ­سازی و پی­گیری وظایف قانونی شهرداری در شرایط اضطراری ناشی از وقوع حوادث و سوانح طبیعی و انسان ساخت، ستادی تحت عنوان “ستاد مدیریت بحران شهرداری” تشکیل می ­شود، که این قانون را در شهرداری شیروان اجرا و ستاد بحران شهرداری شیروان را تشکیل دادیم.

 

 

گفتنی است: جعفر بورنگ”شهردار شیروان” به عنوان رییس ستاد و فرهاد زراعتکار”معاون خدمات شهری”، مسعود الهی”معاون شهرسازی”، رمضانعلی شارعی”مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی”، اسحق ربیعی”کارشناس در حوزه مدیریت بحران”، اکبر رازقی”نماینده دادگستری”، مهدی بذرگری”نماینده فرمانداری” و محمّد محمّدزاده قانعی”عضو شورای اسلامی شهر”؛ اعضای ستاد بحران شهرداری شیروان می باشند.