ساعت:

6:27 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: مأمورین پلیس ساختمان ملبس شدند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: به منظور ايجاد نظم و بالا بردن راندمان كاري، نيروهاي كنترل و نظارت ساختماني از حوزه معاونت خدمات شهري با عنوان پلیس ساختمان به لباس فرم متحدالشکل ملبس شدند. اين اقدام، ضمن پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي، یکی از آیتم های معرفی مأمورین و رفع ابهام اشخاص نیز تلقی می شود.

 


 

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ ضمن اشاره به ملبس شدن مأمورین واحد پلیس ساختمان که وظیفه کنترل و نظارت ساخت و سازها را در جهت رعایت ماده صد قانون شهرداری ها و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها و سایر قوانین موضوعه بر عهده دارند، گفت: به منظور ايجاد نظم و بالا بردن راندمان كاري، نيروهاي كنترل و نظارت ساختماني از حوزه معاونت خدمات شهري با عنوان پلیس ساختمان به لباس فرم متحدالشکل ملبس شدند. اين اقدام، ضمن پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي، یکی از آیتم های معرفی مأمورین و رفع ابهام اشخاص نیز تلقی می شود.

 

 

وی افزود: این بار مأمورین واحد پلیس ساختمان شهرداری؛ همدل تر از قبل، در خدمت شهر و شهروندان می باشند.