ساعت:

8:03 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: مجمع مشاوران جوان؛ میزبان نماینده گان شورای عالی استان ها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: گروه مشاوران جوان مدیریت شهری«شیروان» روز چهارشنبه در محفل خود، میزبان دو تن از نماینده گان شورای عالی استان ها بود، که در معیت عباس کاظمی”عضو شورای اسلامی شهر شیروان” در جمع مشاوران حضور یافتند. احمد عاقل”عضو شورای اسلامی  شهر شیروان” هم مهمان این جلسه بود.

 

 

 

هما کلالیان مقدم”رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیروان” که درنشست مشاوران جوان مدیریت شهری«شیروان» در سی و یکم تیر 94؛ سخن می گفت، ضمن خیر مقدم به حسینی”عضو شورای اسلامی شهر نیشابور، مشاور ارشد حقوقی رییس شورای عالی استان ها و نماینده شورای عالی استان ها در هیئت پنج نفره مستقر در استان خراسان شمالی”، ایوار”عضو شورای اسلامی شهر سلطانیه در زنجان مشاور ارشد حوزه ورزش و جوانان رییس شورای عالی استان ها و نماینده شورای عالی استان ها در هیئت پنج نفره مستقر در استان خراسان شمالی”، احمد عاقل”عضو شورای اسلامی شهر شیروان”، عباس کاظمی”عضو شورای اسلامی شهر شیروان” و کاظم پور”عضو سازمان نظام مهندسی شیروان” و جمع حاضر جلسه، بر لزوم توجه جدی تر به جوان گرایی و سپردن کارها به جوانان تاکید کرد وافزود: جوانان می‌توانند تئوری‌های خود را در حوزه مشاوران جوان، عملی کنند.

 

 

 

حسینی”عضو شورای اسلامی شهر نیشابور، مشاور ارشد حقوقی رییس شورای عالی استان ها” نیز در این محفل بیان داشت: گروه مشاوران جوان؛ محلی برای ارائه تئوری‌های نو و بکر است و باید این گروه تقویت شود. توجه به جوان و ترویج وایجاد روحیه خود باوری کارهای زمین مانده زیادی را به سامان می رساند .

 

 

 

ایوار”عضو شورای اسلامی شهر سلطانیه در زنجان مشاور ارشد حوزه ورزش و جوانان رییس شورای عالی استان ها”، عباس کاظمی”عضو شورای اسلامی شهر شیروان”، احمد عاقل”عضو شورای اسلامی شهر شیروان” و کاظم پور”عضو سازمان نظام مهندسی شیروان” نیز با پرداختن به ضرورت تحقق اهداف مجمع مشاوران جوان، این ایده و تشکیل این گروه را به فال نیک گرفته و به مساعدت و تلاش خود در این رابطه اشاره و گزیده ای از پتانسیل های شهر شیروان را برشمردند.

 

 

کلالیان مقدم ادامه داد: گروه مشاوران جوان مدیریت شهری«شیروان»، محدود به یک گروه یا قشر خاص نیست، بلکه متعلق به همه جوانان صاحب اندیشه و اهل علم و صاحب نظر در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است.