ساعت:

3:57 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: محسن شارعی بر صندلی مسئولیت واحد ساختمانی و شهرسازی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: واحد ساختمانی و شهرسازی شهرداری که قبل از این با حضور محمد صادق پور اداره می شد، به محسن شارعی سپرده شد و از زحمات و حُسنِ مدیریت صادق پور در طول خدمت وی در این واحد قدردانی شد.

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت: واحد ساختمانی و شهرسازی که صدور پروانه ساختمانی را نیز در برنامه خود دارد، تا بیست و نهم آذر 1393 توسط محمد صادق پور اداره می شد و محسن شارعی نیز به عنوان کارشناس این واحد خدمت می نمود.

 

 

آریان فرد افزود: در مراسمی، شهردار شیروان با قدردانی از زحمات و حُسنِ مدیریت محمّد صادق پور در طول دوره خدمتی اش در واحد ساختمانی و شهرسازی و نیاز شهرداری به تخصص وی در زمینه دیگری، طی ابلاغی در تاریخ بیست و نهم آذر 93، محسن شارعی را بر صندلی مسئولیت واحد ساختمانی و شهرسازی نشاند.