ساعت:

7:31 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عموی: ادای احترام به مرحوم رحمانی فضلی و خاندان آن فقید سعید

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: مردم، رئیس جمهور، استانداران، معاونان عمرانی و مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراها و … استانداری ها، فرمانداران، شهرداران، اعضای شورای اسلامی، ادارات، نهاد، اشخاص حقوقی و … منجمله ابراز کننده گان همدردی با خاندان رحمانی فضلی بودند.

 


 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” از ادای احترام مردم شیروان و سایر نقاط میهن اسلامی، رئیس جمهور، وزراء، معاونین وزیران، استانداران خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و …، معاونان عمرانی و مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراها و … استانداری های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و …، فرمانداران شهرستان های استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و …، شهرداران استان های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و …، اعضای شوراهای اسلامی استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و …، ادارات، نهاد، اشخاص حقوقی و … به مرحوم عبدالرحیم رحمانی فضلی، خاندان رحمانی فضلی و دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی”مقام عالی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران” به روایت تصویر خبر داد: